เว็บบอร์ด เทศบาลนครนครสวรรค์
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Go down
avatar
witsarut
จำนวนข้อความ : 1
Join date : 29/03/2021

ขอสอบถามว่าจะขอคัดสำเนาเอกสารจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ Empty ขอสอบถามว่าจะขอคัดสำเนาเอกสารจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ

Thu Apr 08, 2021 10:53 am
ขอสอบถามว่าจะขอคัดสำเนาเอกสารจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
avatar
Admin
Admin
จำนวนข้อความ : 7
Join date : 26/06/2019
https://board-nsm.thai-forum.net

ขอสอบถามว่าจะขอคัดสำเนาเอกสารจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ Empty ขอสอบถามว่าจะขอคัดสำเนาเอกสารจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ

Wed Apr 21, 2021 9:56 pm
ตอบ การสำเนาเอกสารข้อมูลข่าวสารของราชการ ท่านสามารถยื่นคำร้อง และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อขอคัดสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านได้ครับ
กรณี ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปตามมาตรา 9 วรรคสาม กล่าวคือ หากมีกฎหมายใดกำหนดเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมไว้โดยเฉพาะอยู่แล้วก็ให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมการสำเนาทะเบียนบ้านก็เป็นไปตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร์ หรือการสำเนาโฉนดที่ดินก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่หากไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เฉพาะก็จะเป็นตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กล่าวคือ หากหน่วยงานใดจะเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าตรวจดู การสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือการสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสียก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ดังนั้น คณะกรรมการฯได้ออกเกณฑ์กลางขึ้นมาในการเก็บค่าสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ตามประกาศลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 ซึ่งถือเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบไว้แล้ว เช่น การสำเนาข้อมูลด้วยกระดาษขนาด A4 เก็บไม่เกินแผ่นละ 1 บาท หรือค่ารับรองสำเนาถูกต้องเก็บครั้งละไม่เกิน 5 บาท ครับ
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ